www.gan-zahrada.cz Vdechneme Vaší zahradě život
 

 

 
dekorace_dekorace_

GAN - krajinná tvorba

Upravujeme vaše zahrady, veřejné plochy a další místa, na kterých rádi odpočíváte, nebo která se jinak stávají součástí vašeho života.
Někdy je však nutné vyrazit i na místa vzdálenější. I ve volné krajině je totiž čas od času potřeba určitých úprav a zásahů. Provádíme je se stejnou pečlivostí jako všechny ostatní. A s přáním, aby i volná krajina působila přirozeným a příjemným dojmem.

Projektování a realizace ÚSES

Územní systémy ekologické stability (návrh i realizace) děláme ve formě generel i jako projekty ÚSES. V této oblasti využíváme jednak našich zkušeností s realizací a projektováním ÚSES a též moderní softwarový systém určený k projekci zahradní architektury a velkých územních celků.

Projektování, výsadba a údržba zeleně v zemědělské krajině

Firma GAN není zaměřena jen na obce a soukromé zahrady. Úspěšně projektujeme a realizujeme projekty i ve volné a zemědělské krajině. Vybavenost technikou, kvalitním CAD softwarem a vlastními zkušenostmi je předpokladem úspěšné realizace projektů tohoto typu.

 

 

Copyright © Ing. K. Kuneš 2008