www.gan-zahrada.cz Vdechneme Vaší zahradě život
 

 

 
dekorace_dekorace_

GAN - stromy a veřejná zeleň

Veřejná prostranství jsou místa, kde se často pohybujeme. Proto je pro každého z nás potěšením, když jsou tato místa příjemná, plná svěží zeleně, vůní a ptačího zpěvu.
To bohužel bývalo v minulých letech spíše výjimkou, než pravidlem. Nicméně je pravdou, že i v této oblasti se situace mění k lepšímu a obce i města stále více usilují o to, aby veřejná prostranství působila dobrým a příjemným dojmem.
I nás těší tato změna k lepšímu. A vážíme si toho, že se na těchto změnách můžeme podílet.

Péče o stromy

je služba, kterou provádíme komplexně i v rámci samostatných prací. Předně vypracujeme projekci výsadby, prořezávání či kácení stromů. V dalších krocích provádíme vlastní realizaci: výsadbu stromů, jejich ošetření, prořezávání, potřiky a další práce.
Ve spolupráci s osvědčenými externími spolupracovníky jsme schopni zajistit také kácení stromu včetně kácení rizikového, které zahrnuje kácení směrové, postupné kácení "odshora", nebo kácení pomocí jeřábu.

Péče o veřejnou zeleň

Tyto služby nabízíme jak obcím, tak všem dalším zájemcům, kteří vlastní či spravují větší plochy zeleně.
Jedná se především o zpracování návrhů a projektů, realizaci zazelenění městských čtvrtí, rekonstrukci ulic, založení a udržbu městských parků, kompetní výsadbu či údržbu vesnické zeleně, údržbu ploch mulčovacím strojem a další služby.
Podle osazení vašeho pozemku zpracujeme časový plán tak, aby zeleň i stromy byly ošetřeny v takové roční době, která je pro ně nejvhodnější.

Copyright © Ing. K. Kuneš 2008