www.gan-zahrada.cz Vdechneme Vaší zahradě život
 

 

 
dekorace_dekorace_dekorace_dekorace_

GAN - zahrady a trávníky

Zahrada - místo pro pěstování nejrůznějších plodin, které by jinak v kuchyni chyběly. Plocha obdělávaná s vynaložením mnoha sil a energie. Místo, kde řada lidí po celodenní práci nastupovala do "další směny".
V posledních letech se však situace rychle mění. Zahrady se stále více proměňují na místa určená k relaxaci a odpočinku. Políčka na pěstování brambor a řepy ustupují zatravněným plochám a místům osázených květinami, stromy a okrasnými keři.

Péče o zahrady

je jednou z hlavních činností naší firmy.
Zpracujeme projekty a zrealizujme založení, rekonstrukci či údržbu veškerých ploch kolem domů a chat, jako jsou zahrady, zahrádky, předzahrádky a další podobná místa určené především k relaxaci a odpočinku. V naší nabídce je samozřejmě i péče o stromy a keře, včetně ovocných.
Přizpůsobujeme se požadavkům zákazníků, ať už jde o kompletní projekt, či založení jednoho záhonu, nebo posekání zahrady. Jednotlivé služby (návrh projektu, vypracování projektu, založení zahrady či její části, údržba, řez dřevin, prořezávání trávníků vertikutátorem atd.) provádíme tedy jak formou uceleného projektu, tak formou jednotlivých prací a úkonů.

Péče o trávníky

I v této oblasti služeb nabízíme jak komplexní zpracování, tak jednotlivé úkony. Naše nabídka začíná od návrhu projektu, až po realizaci a následnou údržbu trávníků a travnatých ploch vůbec.
Založení trávníků realizujeme jak formou setí, tak formou pokládání již připravených travních koberců. Provádíme také zpevňování travnatých ploch ve stráních a prudkých svazích, na kterých dochází k odplavování zeminy.
Rádi vám pomůžeme vybrat tu nejvhodnější technologii, která naplné vaše potřeby a splní vaše nároky.

Copyright © Ing. K. Kuneš 2008